De siste 10 årene har jeg jobbet med digitalisering i bedrifter. Først i økonomifunksjonen og deretter som leverandør av nettsider og digital markedsføring som partner i Hei Reklamebyrå. De siste par årene har jeg jobbet med eiere av små bedrifter. 

More...

Selv om utviklingen går raskere enn noen gang, er de fleste bedrifter etter min mening alt for trege med  å ta i bruk ny teknologi.

Etter min erfaring er det 3 argumenter som går igjen for å velge bort digitalisering  gjennom standardiserte systemer:  hensynet til sikkerheten, til de ansatte og unike prosesser og behov.

Vi leser og hører daglig om digitalisering og automatisering. At det bare er å sette igang, så blir alt så mye bedre.

Det finnes en hærskare av rimelige såkalte open source teknologier. Og det skal jo være så enkelt og greit. Men er det sant? Og hvor skal vi begynne? Og passer dette for oss? Og hvilke områder kan være aktuelle  å digitalisere?

1) Hva med sikkerheten?

Hensynet til sikkerhet er en vanlig innvending mot å ta i bruk nye systemer, men er det egentlig nødvendig med sikkerhet på høyde med Fort Knox  i alt vi holder på med? Noen ganger kan det være viktigere med enkelhet enn med kryptering. Tenk bare hvis du er kritisk syk - hva er da viktigst - at dine private data er sikret og dermed utilgjengelige - eller at de som skal hjelpe deg har tilgang til livsviktige data om deg?

Selvsagt er sikkerhet et viktig aspekt ved datasystemer, men det kan være klokt å tenke seg om en ekstra runde før manglende sikkerhet skal være grunnen til å droppe ny teknologi.  Hvilke prosesser i din bedrift kan tenkes å kunne effektiviseres uten at det må være den høyeste sikkerheten?

Og husk at mange, enkle, åpne systemer har god sikkerhet!

2) Hva med menneskene?

Det er nærliggende å reflektere over hva som skjer med de ansatte ved digitalisering. 

Alt i alt vil digitalisering redusere behovet for antall ansatte til å gjøre dagens oppgaver. Men der er viktig å huske på at de ansattes tid kan frigjøres til å utføre mer spennende og innovative oppgaver enn tidigere. Det kan være bra både for de ansatte og for bedriften.

Antallet ansatte  vil uansett reduseres  - enten gjennom at bedriften dør - fordi den ikke henger med i svingene - eller gjennom digitalisering. Og ved å velge strategisk digitalisering, vil flere ansatte beholde jobben sin. Ved å velge bort digitalisering, vil alle ansatte miste jobben sin på sikt.

Men hva betyr egentlig digitalisering eller automatisering? Det er ikke ett nytt fenomen, selv om det kan virke slik. Det har dukket opp nye betegnelser, RPA, AI, Robotifisering etc.  Men i bunn og grunn er det snakk om effektivisering av arbeidsprosesser. Og det mener i hvert fall jeg er et gode:-)

3) Vi har unike prosesser og behov

Tenker du at  din bedrift er for spesiell til å kunne bruke standardiserte systemer? At dere har utviklet mange spesialtilpassede systemer? Eller tenker du at dere har brukt så mange ressurser på å lage spesialiserte systemer, at det er umulig - eller ihvertfall svært kostnadskrevende å bruke standard systemer? At det ikke er noe å vinne på det?

Dette kan jeg kjenne meg igjen i da jeg var CFO i reklamebransjen. Jeg har vært på jakt etter systemer som snakker sammen, og gjør "alt" jeg har behov for. Som håndterer timeføring, kalender, ressursallokering av våre ansatte, fakturering, regnskapssystem, CRM  i ett og samme system. Jeg har forkastet en rekke systemer som har vært for enkle. I ettertid har jeg imidlertid innsett at det å finne ett system som integrerer  alle mine behov, for det første ikke finnes - og hvis jeg skal få det laget eller programmert - vil det bli uforholdsmessig dyrt. 

Så hva er  min refleksjon i ettertid?   Jo - at min jakt på det perfekte, totalintegrerte  systemet har vært feil. Det er mye bedre å velge ut enkelte prosesser å få de effektivisert - og heller ha noen manuelle  operasjoner inni mellom. Det er mer effektivt totalt  sett!

Tenk utradisjonelt!

Da  kan det være smart å tenke helt utenfor boksen. Hvilke prosesser er det jeg utfører - og er alle helt nødvendige?

Og det viktigste av alt - vi har en rekke systemer som fungerer. Og vi kan lage systemer på siden av det - som hjelper oss en masse til å få ting unna.

Hva kan det være hos deg?

Hvis du ikke kan se denne videoen her, kan du klikke på linken under for å se 3 VANLIGE GRUNNER TIL Å DROPPE DIGITALISERING I BEDRIFTER på min YouTube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=6utvICfc-o0&feature=youtu.be

Ring oss gjerne på 9173 1089