Frigjør pusten - Få bedre helse
Last ned Gratis Guide - Lær Hemmelighetene nå!

Aseema Gjerstad Uglefot startet karriere som markedssjef i et amerikansk selskap og seinere i Laerdal Medical AS. Samtidig utdannet hun seg innen NLP (nevrolingvistisk programmering), hypnoterapi og pusteterapi.

Dette var hennes vei. Hun sa opp jobben og dro til India og videreutdannet seg innen pust og Mindfulness. Fra 1998 har hun jobbet som coach og kursholder, og holdt hundrevis av kurs i stressmestring, motivasjon og hypnoterapi.

arrow-down


Aseema har gitt meg redskaper til å håndtere vanskelige ting, og åpnet øynene mine for andre muligheter å løse problemer på. 

Det har vært til uvurderlig hjelp i ulike livsfaser. Aseema er en erfaren og profesjonell hjelper som jeg anbefaler til alle.


Laila Slettehaug - Stavanger Kommune


Etter å ha drevet butikk i 2 år, følte jeg en uro, som tok krefter og skapte en
usikkerhet i om jeg skulle fortsette.
 Aseema og guidet meg med å forløse blokkeringer som skapte denne ubalansen.
Kreftene kom tilbake og uroen forsvant. Jeg driver fremdeles butikken - nå med en indre kraft og glede!


Daglig leder i butikk- Stavanger


Dere har gitt meg livet tilbake! Dette er hjelp fra himmelen! Det er ikke mulig å få takket dere nok. Det er som at alt rundt meg endrer seg og det er uhyggelig å tenke på hvilke perspektiver og sannheter jeg hadde fokus på tidligere.


Sosionom -  Stavanger


Tidligere hadde jeg mye frykt, var usikker, og på
hadde lite energi. Etter kursene med
Aseema har jeg fått mye mer energi og jeg kjenner at jeg har en indre
styrke. Nå har jeg mye
mer tillit til meg selv og mine evner.


Ungdomsskolelærer -  Stavanger

© 2019

Disclaimer - OWNomics AS