Hvordan Kjøpe Bedrift - Gratis Guide 

Passer for:

  • Rådgivere - innen økonomi, finans, jus og management
  • Ledere - som ønsker å kjøpe bedriften de jobber i 
  • Bedriftseiere - som skal ekspandere
  • Gründere - som søker riktig bedrift å kjøpe

Guiden inneholder også sjekklister og eksempler på Finansiering, Verdivurdering og Planlegging av salget.

Din e-post er trygg hos oss. Du kan når som helst melde deg av våre lister.

DE VIKTIGSTE SPØRSMÅLENE DU MÅ BESVARE

KJØPE BEDRIFT - VIKTIGE SPØRSMÅL Å BESVARE?

 • Er du riktig eier av denne bedriften?
 • Er kjøp av denne bedriften en mulighet for deg?
 • Er prisen og betingelsene akseptable?

De siste 10 årene har vi i Eierskiftesenter møtt flere tusen SMB eiere i våre eiermøter. Bruk vår 3-punkts modell for å finne ut om du skal kjøpe bedrift eller ikke.

Essensen i 3-punktsmodellen:

Er du den rette til å høste akkurat denne muligheten innenfor den prisen og de betingelsene du og selger blir enige om? 

1/ ER DU RIKTIG EIER AV DENNE BEDRIFTEN?

Start med å analysere deg selv og din situasjon. Start med å svare på spørsmålene nedenfor:

 • Har jeg tilstrekkelig energi, kunnskap, ressurser og vilje til å drive en bedrift?
 • Er dette riktig timing for meg?
 • Skal jeg kjøpe alene eller sammen med andre.
 • Team er bedre enn solo. Har jeg støtte på hjemmebane for oppkjøpet?
 • Har jeg nok penger, eller mulighet til å skaffe nødvendige midler?
 • Har jeg tilgang på kompetanse på områder hvor jeg selv mangler kunnskap?

Alt trenger ikke være på plass på dag en. Du utvikler deg underveis!

2/ HAR BEDRIFTEN ET POTENSIAL SOM DU EVNER Å HØSTE?

Har bedriften et potensial? Og er dette et potensial som du evner å høste?

Bedrifter har ulik verdi for forskjellige kjøpere. Hvor stor verdi bedriften har for deg som kjøper, er din evne til å høste synergier ved oppkjøpet. Du må se konkrete gevinster som kan hentes raskt. Hvilke muligheter ser du og hvordan vet du at du kan realisere dette potensial? Du må også være komfortabel med den risikoen det innebærer å kjøpe bedriften. Kjøpere som ikke jobber i bedriften har betydelig mindre kunnskap om bedriften enn selgeren.

I guiden  finner du

 • Tips til ledelsen som planlegger å kjøpe sin arbeidsgiver.
 • Hvordan du som leter etter en bedrift å kjøpe, kan finne en bedrift som matcher ditt behov.

3/ DEALEN

Med "dealen" mener vi primært pris og betingelsene knyttet til avtalen. Tommelfingerregel pris: normalisert driftsresultat * 3 - 5 (avhenger av bransje og vekstpotensial). Sjekk prisnivået for denne type bedriftskjøp. Transaksjonsmodell avtaler og oppgjørform, er ofte vel så viktig som prisen. Det er særlig viktig å etablere risikoreduserende mekanismer.  

​Den gode dealen skapes i oppkjøpet. Riktig kjøpsprosess er avgjørende.Det er ikke mangel på oppkjøps-cases i Norge nå. Er du i tvil, ikke kjøp. Gå til neste deal.

De tre elementene overfor må balansere. Du må være riktig kjøper, bedriften må ha et potensial som du kan høste innenfor rammen av dealens betingelser. ​

Rådene har vært særlig viktig i forbindelse med generasjonsskifte, utkjøp av aksjonærer, valg av rådgivere og oppkjøpsfinansiering. Total selskapsverdier 150 mill.
Handelsbedrift-
eier, 54

Vi har fått en bedre forståelse av hva som driver verdien av vår bedrift. Bedriftens verdi har de siste 5 år økt fra ca. 30 mill. til ca. 120 mill.

Hightec-
gründer, 62

Vi fikk bud på selskapet på 5 mill. Heldigvis ble vi frarådet å akseptere budet. Vi solgte 5 år senere for 17 mill.

Nettportal-
gründer, 32

En profesjonell oppkjøper tok kontaktet, og ville kjøpe bedriften for 15 mill. Etter at Kari Bærvahr hadde gått gjennom avtalen, fant vi ut at tilbudet inneholdt flere elementer som gjorde det uaktuell for oss. I tillegg eide jeg selskapet privat, slik at jeg måtte betale skatt på nesten hele salgsprisen. Vi fikk råd om å etablerte holdingselskap. Vi er nå rigget for salg.

Håndverksbedrift-
eier, 33