logo ownomics
unngå tabbene

Gratis Guide for bedriftseiere:

3 grep som maksimerer verdien ved salg av bedrift

 • Unngå de vanligste tabbene
 • Hvem investerer og kjøper bedrifter i din bransje?
 • Spar penger og selg bedriften uten megler 

SELGE BEDRIFT: TRE GREP SOM MAKSIMERER VERDIEN

Ved salg av bedrift er det tre viktige elementer som sikrer en god verdi:

 • Vis det fremtidige potensial for kjøperne
 • Lage en smart exitprosess
 • Reduser kjøpers risiko

Alt for mange SMB-eiere oppnår ikke den prisen de fortjener når livsverket selges. De siste 10 årene har vi i OWNomics møtt flere tusen SMB-eiere i eierskiftesituasjoner. Gründere som skaper verdier for samfunnet, er våre helter. 

​Mange selgere finner ikke den kjøperen som evner å høste den høyeste synergiverdien. Prisen blir derfor lavere enn den kunne blitt. I mange tilfeller er det også en ubalanse i forhandlingene i kjøpers favør. Årsaken til dette kan være at selger har lite erfaring med salg av bedrift. Kjøperne har derimot ofte erfaring i oppkjøp. I denne guiden får du tips for hvordan selger kan sikre en tilnærmet balansert prosess ved selge bedrift. Dette øker salgsverdien for selger.

1/ VIS KJØPER FREMTIDIG POTENSIALE 

Kjøperen kjøper alltid for fremtiden. Den absolutt viktigste jobben er å bringe de “riktige“ kjøperne til forhandlingsbordet. Essensen i din eller din rådgivers jobb er å identifisere og forklare potensielle kjøpere hvorfor de skal kjøpe bedriften. Budene vil ofte variere med flere hundre prosent. Årsaken til dette er at ulike kjøpere har helt forskjellige synergier til å høste potensial. 

Det er derfor viktig å dokumentere et fremtidsbilde med stort potensial for kjøpere? Nøkkelord her er vekst, forretningmodell og igjenkjøp. Viktige beregninger i denne sammenheng er veksttakt, gjennkjøpsgrad, pris for kundeakvisasjon og gjennomsnittlig nåverdi pr kunde .  . Har bedriften teknologisk integrasjon til sine kunder? Er kundene avhengig av dine leveranser?

Hvem kjøper bedrifter i Norge? Kjøperne er gjerne 10 gangs større enn bedriften de kjøper.  Typiske kjøpere er kunder, leverandører, konkurrenter og finansielle oppkjøpsfond. I tillegg kommer ansatte, ledelse, og private investorer. 

2/ LAG EN SMART EXITPROSESS

En god prosess for salg av bedrift øker salgsprisen betydelig. Denne prosessen er i seg selv verdiskapende tilsvarende som ved et eiendomsalg. Salgsprosessen skaper konkurranse om bedriften fra flere potensielle kjøpere på samme tid. Resultatet blir at du kan velge mellom alternative løsninger og kjøpere.  I en budprosess er som regel laveste bud betydelig lavere enn høyeste bud. Hvorfor er det slik? Svaret på dette spørsmålet er at ulike kjøpere har ulik synergiverdi ved kjøpet. I tillegg kan det være viktig for en kjøper å stoppe en konkurrent .   Din rådgivers viktigste jobb er  å identifisere et stort antall kjøperkandidater på samme tid. Deretter å bringe disse til forhandlingsbordet og lande transaksjonen sammen med deg. De to viktigste rådene vi kan gi i denne sammenheng er 1) Selg i tide! 2) Forbered salget  3) Avklar om du skal selge selv eller engasjere bedriftsmegler 4) Skaff deg kunnskap om prising og oppgjørsmodeller 5) Selg i gode tider når kjøperen har tilgang på finansiering

Dessverre er det slik at mange eiere ikke makter å skape en god exitprosess. De blir kontaktet av en potensiell kjøper og starter forhandlinger uten  konkurranse. Mange eiere er heller ikke forberedt på hvor krevende en salgsprosessen. Start med å laste ned vår guide "Hvordan selge bedrift"

3/ REDUSER KJØPERS RISIKO

Kjøpere av bedrifter er ofte 10 ganger større enn bedriften som selges. Kjøpere har som regel flere alternativer når oppkjøp vurderes. Potensialet og tilhørende risiko er to sentrale aspekter i kjøpers vurdering. En usikker kjøper, vil ofte søke andre alternativer. Det er derfor viktig å redusere kjøpers oppfatning av risiko. Ulike kjøpere har ulike oppfatninger av risiko. Ved å halvere kjøpers avkastningskrav, dobler du selskapets verdi. Det er viktig å være åpne og ærlig, også om svakheter.

Vi i OWNomics vil påstå at den raskeste veien å øke bedriftens verdi på, er å redusere kjøpers risiko. Oppfatning av risiko er subjektiv. Siden verdien i en bedrift er nært knyttet til nøkkelpersoner, vil kjøper være særlig opptatt denne gruppen. Ofte er dagens hovedeier en nøkkelperson. Derfor er det viktig å jobbe for å redusere avhengigheten av eieren. Alt for ofte er all makt samlet på en hånd, nemlig dagens eier. Ca 50% av SMB's er eierledet. Det vil si majoritetseier også daglig leder. 

OWNomics har skrevet guiden "Hvordan selge bedrift?" spesielt til deg som:

 • Ikke vet hvor du skal starte prosessen med å selge 
 • Er usikker på hvilken rådgiver du skal velge
 • Ikke vet hva bedriften er verdt 
 • Vil unngå de vanlige tabbene eiere som skal selge gjør
 • Ikke har solgt bedrift tidligere

Vi har fått en bedre forståelse av hva som driver verdien av vår bedrift. Bedriftens verdi har de siste 5 år økt fra ca. 30 mill. til ca. 120 mill.
Hightec-
gründer, 62

Vi fikk bud på selskapet på 5 mill. Heldigvis ble vi frarådet å akseptere budet. Vi solgte 5 år senere for 17 mill.
Nettportal-

Rådene har vært særlig viktig i forbindelse med generasjonsskifte, utkjøp av aksjonærer, valg av rådgivere og oppkjøpsfinansiering. Total selskapsverdier 150 mill.
Handelsbedrift-
En profesjonell oppkjøper tok kontaktet, og ville kjøpe bedriften for 15 mill. Etter at Kari Bærvahr hadde gått gjennom avtalen, fant vi ut at tilbudet inneholdt flere elementer som gjorde det uaktuelt for oss. I tillegg eide jeg selskapet privat, slik at jeg måtte betale skatt på nesten hele salgsprisen. Vi fikk råd om å etablerte holdingselskap. Vi er nå rigget for salg.
Håndverksbedrift-
eier, 33