logo ownomics

Hvordan Selge Bedrift - Gratis Guide 

For deg som:

 • Ikke vet hvor du skal starte prosessen med å selge 
 • Er usikker på hvilken rådgiver du skal velge
 • Ikke vet hva bedriften er verdt 
 • Vil unngå de vanlige tabbene selgere gjør
 • Ikke har solgt bedrift tidligere

I vår gratis guide får du:

 • Et sted å starte og lære slik at du får oversikt 
 • Kunnskap prising av bedrifter 
 • Vite hvordan du velger beste rådgiver for deg
 • Vite hvor du finner potensielle kjøpere 
 • Tips om hvordan kjøpere  tenker
 • Tips for å unngå de vanlige tabbene
 • Eksempel på finansiering av salgsproveny

TRE GREP SOM MAKSIMERER VERDIEN

Når du skal selge bedriften, er det tre viktige elementer som sikrer en god verdi:

 • Vis det fremtidige potensial for kjøperne
 • Lage en smart exitprosess
 • Reduser kjøpers risiko

Alt for mange SMB-eiere oppnår ikke den prisen de fortjener når livsverket selges. De siste 10 årene har vi i Eierskiftesenter møtt flere tusen SMB-eiere i eierskiftesituasjoner. Gründere som skaper verdier for samfunnet, er våre helter. 

​Mange selgere finner ikke den kjøperen som evner å høste den høyeste synergiverdien. Prisen blir derfor lavere enn den kunne blitt. I mange tilfeller er det også en ubalanse i forhandlingene i kjøpers favør. Årsaken til dette kan være at selger har lite erfaring med salg av bedrift. Kjøperne har derimot ofte erfaring i oppkjøp. I denne guiden får du tips for hvordan selger kan sikre en tilnærmet balansert prosess ved selge bedrift. Dette øker salgsverdien for selger.

1/ VIS KJØPER FREMTIDIG POTENSIALE 

Kjøperen kjøper alltid for fremtiden. Den absolutt viktigste jobben er å bringe de “riktige“ kjøperne til forhandlingsbordet. Essensen i din rådgivers jobb er å identifisere og forklare potensielle kjøpere hvorfor de skal kjøpe bedriften. Budene vil ofte variere med flere hundre prosent. Årsaken til dette er at ulike kjøpere har helt forskjellige synergier til å høste potensial. 

Så hvordan dokumentere et stort potensial for fremtiden? Et nøkkelord her er forretningmodell og igjenkjøp. Hvor stor grad av omsetningen er gjenkjøp. Nysalg koster mer en igjenkjøp. Har bedriften teknologisk integrasjon til sine kunder? Er kundene avhengig av dine leveranser?


2/ LAG EN SMART EXITPROSESS

En god salgsprosess er i seg selv verdiskapende. Den skaper konkurranse om bedriften på samme tid. Resultatet blir at du kan velge mellom alternative løsninger. De to viktigste rådene vi kan gi i denne sammenheng er 1) Selg i tide! og 2) velg riktig rådgiver. Din rådgivers viktigste jobb er vanligsvis å identifisere et stort antall av de kjøperkandidatene som har høyest synergiverdi, bringe disse til forhandlingsbordet og lande transaksjonen sammen med deg.

3/ REDUSER KJØPERS RISIKO

Kjøpere av bedrifter er ofte 10 ganger større enn bedriften som selges. Kjøpere har som regel flere alternativer når oppkjøp vurderes. Potensialet og tilhørende risiko er to sentrale aspekter i kjøpers vurdering. En usikker kjøper, vil ofte søke andre alternativer. Det er derfor viktig å redusere kjøpers oppfatning av risiko. Ulike kjøpere har ulike oppfatninger av risiko. Ved å halvere kjøpers avkastningskrav, dobler du selskapets verdi. Det er viktig å være åpne og ærlig, også om svakheter.

Vi vil påstå at den raskeste veien å øke bedriftens verdi på, er å redusere kjøpers risiko. Oppfatning av risiko er subjektiv. Siden verdien i en bedrift er nært knyttet til nøkkelpersoner, vil kjøper være særlig opptatt denne gruppen. Ofte er dagens hovedeier en nøkkelperson. Derfor er det viktig å jobbe for å redusere avhengigheten av eieren. Alt for ofte er all makt samlet på en hånd, nemlig dagens eier. Ca 50% av SMB's er eierledet. Det vil si majoritetseier også daglig leder. 

Vi har skrevet guiden "Hvordan selge bedrift?" spesielt til deg som:

 • Ikke vet hvor du skal starte prosessen med å selge 
 • Er usikker på hvilken rådgiver du skal velge
 • Ikke vet hva bedriften er verdt 
 • Vil unngå de vanlige tabbene eiere som skal selge gjør
 • Ikke har solgt bedrift tidligere

Vi har fått en bedre forståelse av hva som driver verdien av vår bedrift. Bedriftens verdi har de siste 5 år økt fra ca. 30 mill. til ca. 120 mill.
Hightec-
gründer, 62

Vi fikk bud på selskapet på 5 mill. Heldigvis ble vi frarådet å akseptere budet. Vi solgte 5 år senere for 17 mill.
Nettportal-

Rådene har vært særlig viktig i forbindelse med generasjonsskifte, utkjøp av aksjonærer, valg av rådgivere og oppkjøpsfinansiering. Total selskapsverdier 150 mill.
Handelsbedrift-
En profesjonell oppkjøper tok kontaktet, og ville kjøpe bedriften for 15 mill. Etter at Kari Bærvahr hadde gått gjennom avtalen, fant vi ut at tilbudet inneholdt flere elementer som gjorde det uaktuelt for oss. I tillegg eide jeg selskapet privat, slik at jeg måtte betale skatt på nesten hele salgsprisen. Vi fikk råd om å etablerte holdingselskap. Vi er nå rigget for salg.
Håndverksbedrift-
eier, 33