Hvordan Selge Bedrift - Gratis Guide 

Passer for:

  • Rådgivere -  innen  økonomi, finans, jus og management
  • Ledere - som arbeider for å selge bedriften
  • Bedriftseiere - som skal selge livsverket
  • Gründere - som skal selge bedriften på sikt

Guiden inneholder også sjekklister og eksempler på Finansiering, Verdivurdering og Planlegging av salget. 

Din e-post er trygg hos oss. Du kan når som helst melde deg av våre lister.

TRE GREP SOM MAKSIMERER VERDIEN

Når du skal selge bedriften, er det tre viktige elementer som sikrer en god verdi:

 • Vis det fremtidige potensial for kjøperne
 • Lage en smart exitprosess
 • Reduser kjøpers risiko

Alt for mange SMB-eiere oppnår ikke den prisen de fortjener når livsverket selges. De siste 10 årene har vi i Eierskiftesenter møtt flere tusen SMB-eiere i eierskiftesituasjoner. Gründere som skaper verdier for samfunnet, er våre helter. 

​Mange selgere finner ikke den kjøperen som evner å høste den høyeste synergiverdien. Prisen blir derfor lavere enn den kunne blitt. I mange tilfeller er det også en ubalanse i forhandlingene i kjøpers favør. Årsaken til dette kan være at selger har lite erfaring med salg av bedrift. Kjøperne har derimot ofte erfaring i oppkjøp. I denne guiden får du tips for hvordan selger kan sikre en tilnærmet balansert prosess ved selge bedrift. Dette øker salgsverdien for selger.

1/ VIS KJØPER FREMTIDIG POTENSIALE 

Kjøperen kjøper alltid for fremtiden. Den absolutt viktigste jobben er å bringe de “riktige“ kjøperne til forhandlingsbordet. Essensen i din rådgivers jobb er å identifisere og forklare potensielle kjøpere hvorfor de skal kjøpe bedriften. Budene vil ofte variere med flere hundre prosent. Årsaken til dette er at ulike kjøpere har helt forskjellige synergimuligheter til å høste potensial. 

Forsøk å se  bedriften fra kjøpers perspektiv og identifiser synergieffekter. 

2/ LAG EN SMART EXITPROSESS

En god salgsprosess er i seg selv verdiskapende. Den skaper konkurranse om bedriften på samme tid. Resultatet blir at du kan velge mellom alternative løsninger. De to viktigste rådene vi kan gi i denne sammenheng er 1) Selg i tide! og 2) velg riktig rådgiver. Din rådgivers viktigste jobb er vanligsvis å identifisere et stort antall av de kjøperkandidatene som har høyest synergiverdi, bringe disse til forhandlingsbordet og lande transaksjonen sammen med deg.

3/ REDUSER KJØPERS RISIKO

Kjøpere har som regel flere alternativer når oppkjøp vurderes. Potensialet og tilhørende risiko er to sentrale aspekter i kjøpers vurdering. En usikker potensiell kjøper, vil ofte søker andre alternativer. Det er derfor viktig å redusere kjøpers oppfatning av risiko. Ulike kjøpere har ulike oppfatninger av risiko. Ved å halvere kjøpers avkastningskrav, dobler du selskapsverdien. Det er viktig å være åpne og ærlig, også om svakheter.

Vi har fått en bedre forståelse av hva som driver verdien av vår bedrift. Bedriftens verdi har de siste 5 år økt fra ca. 30 mill. til ca. 120 mill.
Hightec-
gründer, 62
Vi fikk bud på selskapet på 5 mill. Heldigvis ble vi frarådet å akseptere budet. Vi solgte 5 år senere for 17 mill.
Nettportal-
Rådene har vært særlig viktig i forbindelse med generasjonsskifte, utkjøp av aksjonærer, valg av rådgivere og oppkjøpsfinansiering. Total selskapsverdier 150 mill.
Handelsbedrift-
En profesjonell oppkjøper tok kontaktet, og ville kjøpe bedriften for 15 mill. Etter at Kari Bærvahr hadde gått gjennom avtalen, fant vi ut at tilbudet inneholdt flere elementer som gjorde det uaktuelt for oss. I tillegg eide jeg selskapet privat, slik at jeg måtte betale skatt på nesten hele salgsprisen. Vi fikk råd om å etablerte holdingselskap. Vi er nå rigget for salg.
Håndverksbedrift-
eier, 33