HVORDAN KJØPE BEDRIFT?

Mange bedrifter selges nå. 

For deg som ønsker å kjøpe bedrift, er det tre spørsmål du må svare ja på.

DE 3 VIKTIGSTE SPØRSMÅLENE DU MÅ BESVARE:
 • Er du riktig kjøper av bedrift? Hvor godt egnet er du til å utvikle bedriften videre?
 • I hvilken grad er dette en mulighet for deg?
 • Hvor god er avtalen for deg? Er prisen og betingelsene akseptable?

De siste 10 årene har vi i Eierskiftesenter/OWNomics møtt flere tusen SMB eiere i våre eiermøter. Basert på disse erfaringene, har vi laget en 3-punkts modell ved kjøp av bedrift.

More...

Essensen i modellen er å finne ut om du er den rette til å høste akkurat denne muligheten innenfor den prisen og de betingelsene du og selger blir enige om? Her kan du laste ned gratis guide for å kjøpe bedrift.

1 / ER DU EGNET til å EIE en virksomhet?
Start med å analysere deg selv og din situasjon ved å svare på spørsmålene nedenfor:
 • Har jeg tilstrekkelig energi, kunnskap, ressurser og vilje til å drive en bedrift?
 • Er dette riktig timing for meg?
 • Skal jeg kjøpe alene eller sammen med andre. Team er bedre enn solo
 • Har jeg støtte på hjemmebane for oppkjøpet?
 • Har jeg tilgang på kompetanse på områder hvor jeg selv mangler kunnskap?

Alt trenger ikke være på plass på dag en. Du utvikler deg underveis!

2 / ER DETTE RIKTIG BEDRIFT FOR DEG?


Hvem er du i kjøperbildet? Norske aksjeselskaper kjøpes av ledende ansatte som vil bli medeiere, SMB eiere som vil ekspandere og team/enkeltpersoner som ønsker å kjøpe virksomhet. Øvrige typer kjøpere er finansielle investorer/fond og store norske og internasjonale bedrifter. Les også om hvordan du maksimerer verdien når du skal selge bedrift. 

2.1 / LEDELSEN KJØPER (MBO)Det kan være smart at ledelsen kjøper bedriften fra eksisterende eier som ønsker å selge (Management Buy Out - MBO). Ledelsen kjenner bedriften på godt og vondt, slik at salgsprosessen blir enklere.

Prismessig er det ofte ikke den beste løsningen for selger, men det finnes gode modeller som løser både finansiering og avtale. Kontakt oss gjerne for en prat rund dette.

Her er noen tips til ledende ansatte som skal kjøpe bedriften de jobber i:
 • Ledelsen kan være den beste fremtidige eier for bedriften fordi den har eierskapsfortrinn som kompetanse og nettverk.
 • Dagens eier og selger har stor tillit til ledelsen og ofte har eieren et personlig ønske om at de overtar bedriften.
 • Selskapet vil ofte fremstå ganske likt etter overtakelsen. Brandet beholdes, bedriften forblir på samme sted osv. Dagens eier kan tillegge dette stor vekt.
 • Prisen kan bli like høy som for andre alternativer forutsatt at selger er villig til få betaling over tid.
 • Det er liten tilgang på investeringskapital for MBO av mindre bedrifter. Men det finnes kreative teknikker for finansiering
 • Vær tålmodig. Denne type prossesser tar tid.
 • Overtakelse av bedriften kan foregå på en smidig måte. Ledelsen har god kjennskap til bedriften og risikoen
 • Det er ikke behov for en omfattende due diligence. Avtalen kan i stor grad tilpasses partene.
 • En trussel for dagens eier er at ledelsen slutter. Bedriftens verdi er i stor grad knyttet opp til ledelsen og nøkkelansatte.
 • Bruk en rådgiver som kan sikre en god prosess. Rådgiveren må kunne skape nødvendig tillit for at prisen er riktig og at finansieringsløsningen er god.


Som selger i en MBO-prosess er det viktig å være oppmerksom på at lojaliteten til ledelsen skifter - fra ansatt til forhandlingsmotpart.

2.2 / INVESTER I RIKTIG OBJEKT

Lag deg en søkerprofil før du starter jakten på en bedrift, altså en spesifikasjon på hva du leter etter. Den må ta utgangspunkt i deg, dine forutsetninger og hva du skal bidra med. Du søker etter en bedrift hvor du er den rette til å høste akkurat denne bedriftens potensiale i markedet.

Eksempel på en søkeprofil:
 • Type bedrift; Snekkerbedrift
 • Marked og kunder; Bedrifter i Tønsberg og omegn med behov for snekkertjenester
 • Markedsprofil og brand; Vel anerkjent innenfor sitt segment
 • Din rolle i bedriften; Daglig leder og eier/deleier
 • Familiære forhold; Eventuell deltakelse fra noen i din familie
 • Avgrensninger; Forhold ved bedriftskandidater som er uønsket
 • Utregning av pristak 1.500 000 kr. Dette beregnes slik: 500.000 egenkapital + 500.000 i Lån fra Innovasjon Norge lån/medinvestor + 500.000 selgerfinansiering.
 • Dine ressursbehov nå; Egenkapital, lån samt kompetanse på nettprofilering av snekkertjenester og advokat for avtalen.
 • Ditt unike bidrag til vekst etter kjøpet: Høy tilstedeværelse på nettet samt personlig markedsføring gjennom egne kontakter og partnere

Når type bedrift er spesifisert i søkerprofilen, starter søket.  Du kan:

 • Kontakte bedrifter/meglere som annonserer bedrifter for salg
 • Finne bedrifter gjennom aktivt søk
  • Søke selv på nettet der salg av små bedrifter annonseres. Finn.no  og gess.no har egen annonsekategori for bedrifter til salgs. Du kan også sette inn annonse hvor du annonserer etter "bedrift ønskes kjøpt.

  • Engasjere spesialist på søk. Bedriftsmegling er et eget fag. Mange av bedriftsmeglerne påtar seg også kjøpsoppdrag. 


Ta kontakt med flere potensielle selgere parallelt. Husk, de beste kjøpene annonseres ikke! 

3 / EN MULIGHET FOR DEG?Prisen avhenger av hvilket fremtidige potensiale du kan høste ved kjøpe av bedrift. Du må kunne se konkrete gevinster raskt. Hvilke muligheter ser du? Hvordan vet du at du kan realisere dette potensialet?

Du må være komfortabel med risikoen ved å kjøpe bedriften. Risikoen for hendelse = sannsynlighet * konsekvens

Selgeren vet alt, du vet nesten ingenting. Ikke kjøpe “katta i sekken”. Vurder nøye bedriften du skal kjøpe og selgeren. Nedenfor noen stikkord til din vurdering (due diligence).


 • Du må vite hva du skal spørre om og hvor du skal lete. Spør mye!
 • Har du tillit til selgeren? Sjekk referanser. Holder selger avtaler?
 • Hva er den egentlige motivasjonen bak salget?
 • Er virksomheten avhengig av noen nøkkelmedarbeidere som ikke skal jobbe i bedriften etter transaksjonen? Hva skjer når nøkkelmedarbeidere er på ferie?
 • Analyser kontantstrømmen fra drift (ikke bare resultatet) og regnskapet
 • Gjør en stresstest med 25% lavere salg
 • Hvem er kundene og hvorfor kjøper de produktet. Snakk med andre kunder enn de som selgeren håndplukker til deg
 • Hvor sikkert er det at kundene vil fortsette å kjøpe? Finnes det noen form for kundelim?
 • Hvordan er bedriften posisjonert i forhold til de store endringene drevet fram av nettet?
 • Alle typer formaliteter som avtaler, kontrakter, forsikringer osv
 • Finnes det skjeletter i skapet som uenigheter, skattesaker, konflikter om rettigheter, ansattesaker, forurensing ol
 • Hvordan er muligheten for å selge bedriften etter at du har kjøpt?
 • Hva sier banken. Kan du låne penger til å kjøpe bedriften. Finansiering til oppkjøp av bedrift kalles ofte av banken for oppkjøpsfinansiering. 
 • Sjekk at regnskapet er oppdatert og godkjent av revisor på overtakelsesdato. Det er ikke nok med siste årsregnskap. Mye kan ha skjedd etter 31.12.

4 / DEALEN


Psykologiske prosesser ved å kjøpe bedrift

Et eierskifte er psykologiske prosesser. Selger trenger tid for å selge livsverket. Kjøpere har behov for trygghet for at oppkjøpet er riktig. Dette er naturlige modningsprosesser. Ikke gi opp!

Det finnes tre typer prosesser for kjøp av bedrift – kjøperdrevet, balansert og selgerdrevet. 

Ved forhandlinger, forstå deg selv først, deretter prøv å forstå motparten. Her noen stikkord for en god deal for deg som kjøper:

 • Tommelfingerregel pris: normalisert driftsresultat * 3-5 (avhenger av bransje og vekst-potensial). Sjekk prisnivået for denne type bedriftskjøp.
 • Transaksjonsmodell/avtaler/dealen er ofte vel så viktig som pris
 • Du kjøper alltid fremtiden, men forhandler ofte på historiske tall
 • Etabler felles mål for kjøper og selger slik at dere samarbeider mht overlevering.
 • Etabler risikoreduserende mekanismer. Selgeren må bidra til at kjøper oppnår suksess. Betaling av selgerkreditten gjøres avhengig av hvordan bedriften utvikler seg
 • Sikre at nøkkelkunder, ansatte og viktige eiendeler forblir i bedriften
 • Lag en skattegunstig oppgjørsmodell gjennom holdingselskap
 • Har selger spesielle krav, still samme krav tilbake.
 • Vurder om kjøp av innmat kan gi gunstige avskrivningsmuligheter
 • Bruk advokat som har bred erfaring med kjøp av bedrifter
 • Det kan være lurt å låne penger til å kjøpe bedrift. Det er flere grunner til at dette kan være smart. Du får en second opinion på at bedriften er bra, fordi spesialistene banken vil analysere bedriften før de gir lån til å kjøpe bedriften. Et annet argument er at lån koster rente på 5% mens egenkapital koster typisk 15% i året. 


Kjøpe bedrift - den gode dealen 

Den gode dealen skapes ved overtakelse av en bedrift til en god pris.  Riktig kjøpsprosess er avgjørende. Det er ikke mangel på oppkjøps-cases i Norge nå. Når du skal kjøpe bedrift, husk at mange bedrifter selges nå. Er du i tvil, ikke kjøp. Gå til neste deal.

Les mer om kjøp av bedrift i guiden.

Hvis du ikke kan se denne videoen her, kan du klikke på linken under for å se KJØPE BEDRIFT - 3 AVGJØRENDE SPØRSMÅL! på min YouTube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=aEayLw21aXU&feature=youtu.be

OwnomicsKari Bærvahr & Geir Samdal - kontakt oss gjerne!

Ring oss gjerne på 9173 1089