Målsetting

Vi tar utgangspunkt i hva som opptar deg nå.  Du bestemmer agenda for hver samtale.

Vi anbefaler at alle timer avsluttes med en handlingsplan og at påfølgende time starter med en statusgjennomgang av denne.  

Praktiske detaljer

Hvordan foregår samtalene?

Alternative former er skype/telefoncoaching eller fysiske møter hos deg eller hos oss. Hvis dere er flere eiere kan vi gjøre dette som en gruppecoaching. Du bestemmer selv hvordan du ønsker samtalene, men vi anbefaler at de to første møtene er fysiske.

Kari Bærvahr eller Geir Samdal fra Ownomics er ansvarlig for coachingen. I tillegg har vi en rekke partnere med spesialkompetanse som kan kobles inn for noen timer etter behov. Dette kan være erfarne kjøpere av bedrifter, revisor, advokat eller M&A rådgiver/bedriftsmegler.  


Pris og betingelser

Pris er kr 2000 eks mva pr time. Minimumskontrakt 10 timer betalt på forskudd. 


Bestilling:

Send SMS, ring eller send mail til geir@ownomics.com, +47 91 73 10 89

Innhold og temaer for vår coaching

Du bestemmer selv hvilke temaer du ønsker å avklare for deg og din bedrift.

Vår tjeneste passer godt både for deg som skal kjøpe deg inn i bedriften hvor du jobber (MBO) og for deg som skal finne en optimal bedrift å kjøpe (MBI)

Nedenfor har vi satt opp eksempler på noen temaer som kan være aktuelle. 

 • Hvorfor skal du kjøpe? Er dette en mulighet for deg? Hvem mestrer dette? Din visjon, mål og ønsker. Hvilket tidsperspektiv har du?​ 
 • Smarte måter å finne bedrifter du kan kjøpe
 • Prosessen, situasjons- og statusanalyse: SWOT for din kjøpssituasjon 
 • Gründe eller kjøpe bedrift? Fordeler og ulemper
 • Spesifikasjon av bedriften du søker etter: Eksempler, type bedrift, hva du skal bidra med, pris, finansiering, oppgjørsmodell, valg av rådgiver, osv
 • Skal du bruke rådgiver ved søket etter bedrift ?Hvilken rådgiver er best på din bransje og der din bedrift er lokalisert?
 • Hvis du skal søke etter bedrift selv selv, hva trenger du i selvhjelpspakken? Hvem andre kan bistå deg på de områder du trenger støtte
 • Kjøpsprosessen; hvordan ser den ut, smart ting å gjøre, timing​, ulike typer prosesser, de ulike fasene og aktørenes arbeidsoppgaver
 • Verdivurdering av bransjen og bedriften. Hva øker verdien og hva reduserer verdien på bedrift?
 • ​Hvordan bygge liste over potensielle selgere, og hvordan kontakte dem på en effektiv måte? 
 • Hvordan screene oppkjøpskandidater på en effektiv måte slik at du ikke kaster bort tiden? Sikre at eier virkelig vil selge og at bedriften et godt kjøp
 • ​Hvordan utarbeidet et tilbud og lande dealen?
 • Eierdiskusjonen; hvis flere skal eie sammen må dere ha felles mål, verdier og forståelse av situasjonen
 • Hvordan reise fremmedkapital og egenkapital?
 • Hvordan gå fram når du ønsker å bli medeier eller kjøpe hele bedriften hvor du jobber ?

Alternativer til eiercoaching

Kanskje passer ikke coacing for din situasjon - da har vi noen andre alternativer som kanskje kan være av interesse:

 • Avklaringpakke - du vet ikke helt hva du skal gjøre, sammen gjennomgår vi din situasjon for en avklaring
 • Søk i våre databasert etter optimal bedrift for deg å kjøpe
 • Nettverk for eiere av små bedrifter i ulike bransjer. En gruppe eiere samles 4 ganger i året for å diskutere temaer knyttet til eierskap
 • Selvhjelpspakke MBO og MBI. Prosessbeskrivelse og maler på nødvendige dokumenter
 • Verdivurderingsrapport hvor bedriften verdivurderes av en uavhengig 3 part
 • E-kurs - hvordan kjøpe en bedrift
 • Konsulenttjenester som for eksempel søke etter din drømmebedrift eller forhandlingstøtte ved oppkjøp

Eller send SMS, ring eller send mail til geir@ownomics.com, +47 91 73 10 89

Om oss:

Ownomics arbeider for å bevare og videreforedle verdier og relasjoner i små og mellomstore bedrifter (SMB).

Spør oss om direktesøk i våre databaser, i markedsplasser for kjøp og salg av bedrifter eller søk hos bedriftsmeglere. Vi ser frem til å høre om dine oppkjøps- og finansieringplaner og diskutere verdivurdering med deg.​

Kari Bærvahr Er daglig leder og partner i Ownomics. Kari har lang erfaring som CFO, med transaksjoner innenfor eierskifter, digitalisering av arbeidsprosesser og markedsføring. Hun er tidligere partner og rådgiver i reklamebyrå. Kari er utdannet siv. øk fra  BI og sertifisert Coach. 

Geir Samdal Er markedsansvarlig og partner i Ownomics. Geir har lang erfaring fra eierskifter i SMB, og fra  ulike stillinger innenfor bank og finans. Han er gründer av Eierskiftesenter  og er styremedlem i blant annet Visitech og Akershus Teknologifond. Geir er utdannet siv.øk fra BI og MSc fra Stirling University. 

Noen referanser:

Vi har fått en bedre forståelse av hva som driver verdien av vår bedrift. Bedriftens verdi har de siste 5 år økt fra ca. 30 mill. til ca. 120 mill.

Hightec-
gründer, 62

Vi fikk bud på selskapet på 5 mill. Heldigvis ble vi frarådet å akseptere budet. Vi solgte 5 år senere for 17 mill.

Nettportal-
gründer, 32

Rådene har vært særlig viktig i forbindelse med generasjonsskifte, utkjøp av aksjonærer, valg av rådgivere og oppkjøpsfinansiering. Total selskapsverdier 150 mill.

Handelsbedrift-
eier, 54

En profesjonell oppkjøper tok kontaktet, og ville kjøpe bedriften for 15 mill. Etter at Kari Bærvahr hadde gått gjennom avtalen, fant vi ut at tilbudet inneholdt flere elementer som gjorde det uaktuell for oss. I tillegg eide jeg selskapet privat, slik at jeg måtte betale skatt på nesten hele salgsprisen. Vi fikk råd om å etablerte holdingselskap. Vi er nå rigget for salg.

Håndverksbedrift-
eier, 33