Målsetting

Vi tar utgangspunkt i hva som opptar deg nå.  Du bestemmer agenda for hver samtale.

Vi anbefaler at alle timer avsluttes med en handlingsplan og at påfølgende time starter med en statusgjennomgang av denne.  

Praktiske detaljer

Hvordan foregår samtalene?

Alternative former er skype/telefoncoaching eller fysiske møter hos deg eller hos oss. Hvis dere er flere eiere kan vi gjøre dette som en gruppecoaching. Du bestemmer selv hvordan du ønsker samtalene, men vi anbefaler at de to første møtene er fysiske. 

​Kari Bærvahr eller Geir Samdal fra Ownomics er ansvarlig for coachingen. I tillegg har vi en rekke partnere med spesialkompetanse som kan kobles inn for noen timer etter behov. Dette kan være revisor, advokat, psykolog eller M&A rådgiver/bedriftsmegler.  ​

Pris og betingelser

Pris er  kr 2 000,- eks mva pr time. Minimumskontrakt 10 timer betalt på forskudd. 


Bestilling

Send SMS, ring eller send mail til geir@ownomics.com, +47 91 73 10 89

Innhold og temaer for vår coaching

Du bestemmer selv hvilke temaer du ønsker å avklare for deg og din bedrift.

Nedenfor har vi satt opp eksempler på noen temaer som kan være aktuelle. 

 • Hvorfor skal du selge? Hvilket tidsperspektiv har du?​
 • Situasjons- og statusanalyse: SWOT for salg av bedrift og eierne
 • Eier vs ledelse. Hvor finner jeg gode lederemner som kan overta bedriften?
 • Eierdiskusjonen. Er alle eierne enige om å selge? Og har alle en felles forståelse for hva som er akseptable betingelser mht pris, bindingstid, salgsmodell og øvrige betingelser​
 • Personlig visjon, mål og ønsker. Hva skal du gjøre etter du har solgt?
 • Dine kriterier for salget: Eksempler, krav til kjøper, bindingstid, ​minstepris, grad av selgerfinansiering, valg av rådgiver, osv
 • Skal du bruke rådgiver ved salget ?Hvilken rådgiver er best på din bransje og der din bedrift er lokalisert?
 • Hvis du skal selge selv, hva trenger du i selvhjelpspakken?
 • Hvordan kan Styret bidra og hvilke kompetanse trenger eierne å tilføre?​
 • Salgprosessen; timing​, ulike typer prosesser, de ulike fasene og aktørenes arbeidsoppgaver
 • Verdivurdering av bransjen og bedriften. Hva øker verdien og hva reduserer verdien for din bedrift?
 • ​Hvem skal kjøpe bedriften. Strategiske kjøpere. Shortlist og longlist over kjøpere
 • Hvordan håndtere informasjon om at du skal selge overfor kunder og ansatte?
 • Hvordan du kan forberede kjøpernes gjennomgang av bedriften (due diligence)
 • Hvordan rigge eierne og bedriften for salg​. Eksempelvis skatteposisjon, etablering av holdingselskap, fisjon av det som ikke skal selges osv
 • Salgsprosessen; timing, tidsangivelse, forberedelser, salgs og budprosessen ​
 • ​Selskapspresentasjon og regnskapstall, maler, analyser, verdivurderinger

Alternativer til eiercoaching

Kanskje passer ikke coacing for din situasjon - da har vi noen andre alternativer som kanskje kan være av interesse:

 • Avklaringpakke - du vet ikke helt hva du skal gjøre, sammen gjennomgår vi din situasjon for en avklaring
 • Nettverk for eiere av små bedrifter i ulike bransjer. En gruppe eiere samles 4 ganger i året for å diskutere temaer knyttet til eierskap
 • Selvhjelpspakke for eiere som skal selge bedriften på egen hånd. Prosessbeskrivelse og maler på nødvendige dokumenter
 • Verdivurderingsrapport hvor bedriften verdivurderes av en uavhengig 3 part
 • E-kurs - hvordan selge bedriften
 • Konsulenttjenester som for eksempel etablering av holding selskap, analyse for å øke verdien osv

Eller send SMS, ring eller send mail til geir@ownomics.com, +47 91 73 10 89

Om oss:

Ownomics arbeider for å bevare og videreforedle verdier og relasjoner i små og mellomstore bedrifter (SMB).

Spør oss om hvordan du kan maksimere verdien på bedriften, hvem som kan være potensielle kjøpere, hvordan du kan strukturere transaksjonen osv. Vi ser frem til å høre om dine planer for salg av bedriften. Alle henvendelser blir behandlet strengt konfidensielt. ​

Kari Bærvahr Er daglig leder og partner i Ownomics. Kari har lang erfaring som CFO, med transaksjoner innenfor eierskifter, digitalisering av arbeidsprosesser og markedsføring. Hun er tidligere partner og rådgiver i reklamebyrå. Kari er utdannet siv. øk fra  BI og sertifisert Coach. 

Geir Samdal Er markedsansvarlig og partner i Ownomics. Geir har lang erfaring fra eierskifter i SMB, og fra  ulike stillinger innenfor bank og finans. Han er gründer av Eierskiftesenter  og er styremedlem i blant annet Visitech og Akershus Teknologifond. Geir er utdannet siv.øk fra BI og MSc fra Stirling University. 

Noen referanser:

Vi har fått en bedre forståelse av hva som driver verdien av vår bedrift. Bedriftens verdi har de siste 5 år økt fra ca. 30 mill. til ca. 120 mill.

Hightec-
gründer, 62

Vi fikk bud på selskapet på 5 mill. Heldigvis ble vi frarådet å akseptere budet. Vi solgte 5 år senere for 17 mill.

Nettportal-
gründer, 32

Rådene har vært særlig viktig i forbindelse med generasjonsskifte, utkjøp av aksjonærer, valg av rådgivere og oppkjøpsfinansiering. Total selskapsverdier 150 mill.

Handelsbedrift-
eier, 54

En profesjonell oppkjøper tok kontaktet, og ville kjøpe bedriften for 15 mill. Etter at Kari Bærvahr hadde gått gjennom avtalen, fant vi ut at tilbudet inneholdt flere elementer som gjorde det uaktuell for oss. I tillegg eide jeg selskapet privat, slik at jeg måtte betale skatt på nesten hele salgsprisen. Vi fikk råd om å etablerte holdingselskap. Vi er nå rigget for salg.

Håndverksbedrift-
eier, 33