Start SalgsProsessen nå 

Ownomics

Du fokuserer på driften. Vi selger bedriften for deg og er  

din bedriftsmegler. Ring oss på 9173 1089 eller send en epost til geir@ownomics.com for å komme igang.

SalgsProsessen

1) Klargjøring

Utarbeide selskapspresentasjon
Liste over potensielle kjøpere

2) Få inn bud

Kontakt med potensielle kjøpere
Vi fremskaffer 2 - 6 interessenter
Vi fremskaffer 1 - 3 skriftlige bud

3) Avtale og betaling

Forhandlinger
Signere avtaler
Betaling for aksjene

4) Overlevering

Sikre en god videreføring av virksomheten.Hva er dine verdidrivere?

Noen forhold ved bedriften kan betraktes som verdidrivere, men det kan også være forhold som reduserer bedriftens verdi. Vi gjør alltid en analyse av disse forholdene før vi starter salgsprosessen.

 

Generelt kan vi si at beste kjøper kjøpere den som er best posisjonert til å ta ut bedriftens fulle potensiale. Ofte er dette en kjøper som selger ikke kjenner fra før. Det er vår jobb i identifisere og få denne kjøperen interessert i å legge inn et bud. Og i tillegg fremskaffe bud fra potensielle kjøpere på samme tid.  Det er også viktig at kjøpere oppfatter at risikoen ved oppkjøpet er akseptabel.

Du kan lese mer om dette i guiden nedenfor. 

Last ned gratis guide SELG BEDRIFT nå!

Før du starter salgsprosessen, lær av andre. Lær av andre bedriftseiere som har solgt!! Hvilke råd gir bedriftsmeglerne? Basert på gjennomførte transaksjoner, samtaler med bedriftsmeglere,  møter med utallige eiere i eierskifteprosesser, har vi laget en enkle guide for et vellykket salg av bedrift. Les om beste praksis for salg av bedrift.

Hva sier våre kunder om oss?


Vi hadde ikke klart oss gjennom salgsprosessen uten dere!

Kari og Geir har loset oss vel gjennom hele salgsprosessen. De skaffet oss 5 bud, og på tross av Covid og diverse utfordringer - endte vi med en løsning vi er godt fornøyd med.

HILDE OG HARALD STØRE // Tidligere majoritetseier Molea AS

OWNomics sa: FOR LAV PRIS - Ikke selg til den prisen!

Vi fikk et bud på selskapet. MEN vi ble frarådet å selge til den prisen. Jeg solgte noen år senere for betydelig høyere pris. Og jeg tok i tillegg ut godt med utbytte i disse årene som eier. Rådet med å utsette salget, viste seg å bli svært lønnsomt for meg. 

DANIEL BECH  //  Tidligere Founding partner Anbudstorget.no// Founding partner CoLiving.com 

Hva er hemmeligheten bak et godt salg?

For å få et godt salg, er det avgjørende å skape en god salgsprosess med flere interessenter.
Et godt salg definerer vi som:
Riktig pris
Riktig kjøper
Riktige betingelser

Hva er 5-2-1 modellen?

Selge Bedrift

Hvordan gjør vi dette..... 

Mer om salgsprosessen

Det tar gjerne 6 til 12 måneder å selge en bedrift. En god prosess med mange budgivere på samme tid, er i seg selv en verdidriver. Det gir selger en god pris. Det er derfor viktig med gode forberedelser og en strukturert salgsprosess. 


 1. 1
  Klargjøring og forberedelser I samarbeid med deg gjør vi bedriften klar for salg. Dette arbeidet er å sørge for at det er god orden i virksomheten.  I tillegg utarbeider vi   komplett salgsmateriell og liste over potensielle kjøpere basert på våre databaser over kjøpere.  
 2. 2
  Få inn konkurrerende bud fra gode kjøpere på samme tid  Vi benytter 5-2-1 metoden. Dette betyr at vi fremskaffer 5 interessenter og 2 bud du kan velge mellom på samme tid. Budene kan sammenliknes. Du sammenlikner epler med epler og pærer med pærer. Og slik ender du opp med beste kjøper. Vi hjelper deg til å regne ut hvilket bud som er best for deg og din situasjon. Det er for eksempel viktig å regne ut forskjellene mellom selskapsverdi og hva du får betalt for aksjene. Dette avviker ofte fra bud til bud. Så ikke la deg forlede til å tro at det budet som har høyest selskapsverdi, nødvendigvis også er det budet som gir deg den beste prisen på aksjene. 
 3. 3
  "Closing og penger på bok. Det sies at "the devil are in the details". Og dette gjelder også i denne type transaksjoner. Sammen med vår advokat, setter vi opp intensjonsavtalen. Denne danner basis for aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtalen og annen nødvendig dokumentasjon. Noen eksempler på dette kan være hvilket garantiansvar gjelder for deg, hvilken teknikk brukes på oppgjørsdagen, hvordan skal due diligence prosessen gjennomføres, aksjeprisberegningen  osv.  Det er viktig med gode avtaler og sikkert oppgjør. Oppgjøret gjøres alltid gjennom advokat.
 4. 4
  Overlevering. Selgere vil hjelpe kjøper til en god overtakelse. Hvordan dette skal gjøres, varierer i stor grad av situasjonen. I mange tilfeller har eier også vært daglig leder i bedriften. I slike situasjoner er det naturlig at selger fortsetter å jobbe i en periode inntil kjøper overtar.

KARI BÆRVAHR OG GEIR SAMDAL  //  OWNomics

Vi hjelper eiere av små og mellomstore bedrifter med å finne den beste løsninger ved generasjons- og eierskifter. Vi er har lang erfaring med både å hjelpe andre eiere og fra eget eierskap.

Ring oss gjerne på 9173 1089 for en uforpliktende prat slik at du raskt kan avklare om vi er de beste til å bistå deg. Kari Bærvahr  Geir Samdal

Finn prisen på din bedrift!

Hvordan bestemmes prisen på din bedrift?Last ned gratis guide verdivurdering her

ownomics
100%
PENGENE TILBAKE GARANTI

100% FORNØYDE KUNDER

Hvis du ikke er fornøyd med kjøpet av et digitalt produkter fra oss, får du pengene tilbake. Når du kjøper pakken "eieravklaring" skal denne gi deg en bedre oversikt over dine alternativer. Hvis du ikke har fått bedre oversikt over din situasjon 1 måned etter du kjøpte denne pakken, tilbakebetaler vi deg umiddelbart. Dette forutsetter ar du har fulgt programmet. Send oss en melding på mail og vi overfører pengene til deg. 

Kari Bærvahr

Ofte stilte spørsmål

Selge bedrift pris

Bedriftsmeglere og M&A rådgivere er spesialister på kjøp og salg av bedrifter. Når det gjelder pris vil de som regel svare at verdien er 4 - 5 X EBITDA for en liten norsk vanlig bedrift.

Men er det riktig? Både ja og nei. Prisen bestemmes ved at selger og kjøper blir enige om prisen gjennom forhandlinger.

Den viktigste verdidriveren for selgeren, er at det er mange som er interessert i å kjøpe bedriften på samme tid.  

De viktigste prisfaktorene for kjøperen at risikoen oppleves som lav og at kjøperen kan utnytte synergier ved oppkjøpet.

Hvordan selge bedriften

Salg av bedriften gjøres i flere fraser. Disse fasene er

 • Forberedelser
  Forberedelsene består å klargjøre bedriften for salg. I praksis betyr dette å «rydde», lage salgsmateriell og kjøperliste.
 • Markedsføring av bedriften for salg
  I denne fasen kontaktes mulige kjøpere og de som er interessert får en presentasjon av bedriften. Ønsker de å gå videre, blir de bedt om å komme med et indikativ bud.
 • Kontrakt og oppgjør
  Den budgiver som har det beste budet, blir invitert til forhandlingsbordet.  Kontrakt og betaling skjer gjennom advokat

Hvem kjøper bedrift i min bransje?

Det kan være smart å starte prosessen ved å liste opp de oppkjøpene som har vært i din bransje. Kontakt din rådgiver for å diskutere dette videre. 

Generelt kan vi si at potensielle kjøperne vanligvis er å finne i din verdikjede. Men det kan også være finansielle investorer som ønsker å investere/kjøpe din bedrift. Vi ser også stadig flere seriegrûndere som ønsker å kjøpe seg i en bedrift for å bli en vekstpartner.  

Hva gjør en bedriftsmegler?

En bedriftsmegler eller M&A rådgiver tilrettelegger salget av bedriften. Megleren har da et salgsoppdrag. I korthet går oppdraget ut på å finne beste kjøper av bedriften. Megleren kjenner til hvem som kjøper i din bransje og hvordan aktuelle kjøpere kan utnytte potensialet ved et oppkjøp.

Arbeidsoppgavene kan deles inn i tre faser. Forberedelser og utarbeidelse av markedsmateriell som selskapspresentasjon, markedsføring mot potensielle kjøpere og til slutt signering og overlevering.

Fallgruver ved salg av bedrift


Nedenfor har vi listet opp faktorer som kan redusere verdien av bedriften. 


1. Avhengighet av enkeltkunder. Ingen enkeltkunder bør utgjøre mer enn 15% av omsetningen.

2. Fallende marginer når du vokser. Dette stiller spørsmålstegn ved dine konkurransefortrinn.

3. Avhengighet av fysisk lokasjon. Er det slik at du må spørre utleier før du skal selge bedriften?

4. Avhengighet av leverandører. Er du bundet opp til en enkelt leverandør for å kunne levere dine produkter eller tjenester?

5. Uryddig regnskapsførsel og dårlig økonomisk kontroll.

6. Utsatt bransje. Kan myndighetene er den generelle markedsoppfatning av din bransje forverre markedsforholdene i bransjen?

7. Risiko for å miste verdifulle ansatte. Det er viktig at du sikrer at nøkkelpersoner blir værende i bedriften etter salget.

8. Avhengighet av eier. Gjør bedriften uavhengig av deg selv slik at kjøper kan fortsette å utvikle selskapet uten deg.

9. Enkeltkontrakter og ekstraordinære inntekter. Stabile inntekter enten gjennom abonnementer og gjennkjøp fra faste kunder sikrer fremtidig inntjening.

10. Dårlig rykte og ratinger på nettet. En kjøper vil alltid sjekke hvor fornøyde dine kunder er før de kjøper selskapet.

Hva driver verdien på en bedrift?

10 tips for å øke bedriftens verdi:

1) Spesialiser virksomheten. Når du fokuserer på en ting, kan du også engasjere de beste og levere et bedre produkt enn konkurrentene.

2) Reduser avhengigheten av enkeltkunder. En tommelfinger regel er at max 15% av omsetning kommer fra din største kunde.

3) Skap en formula. Kjøpere av bedrifter leter etter gode konsepter.

4) "Distanser deg fra den daglige driften i bedriften". Reduser avhengigheten av deg som eier. Avhengighet av eier reduserer ofte prisen.

5) Forbedre kontantstrømmen. Kan du ta noe betaling up front og fakturer gjennom leveransen?

6) Si nei til prosjekter som ikke passer din strategi. Fokuser i stedet på spesialisering

7) Produktifiser og standardiser prosesser. Standarisering gir lønnsomhet.

8) Reduser risikoen for kjøper. Bygg et lederteam. Gi teamet incentiver som motiverer til å nå langsiktige felles mål

9) Analyser ditt regnskap. Bruk regnskapet som et verdiøkende instrument.

10) Finn riktig rådgiver hvor du verken er største kunde eller minste kunde.

Hvilke tips og råd finnes ved salg av bedrift?

Å selge et livsverk er vanligvis ikke lystbetont. Mange eiere utsetter og har vanskelig for å komme igang. Her 10 tips:


Start i tide - lag en plan

2 Tenk gjennom hva som er riktig for deg og familien

3 Finn ut hva som er riktig for bedriftens fremtidige utvikling

4 Meld deg inn i et nettverk med andre bedriftseiere som har solgt eller kom på et av våre arrangementer

5 Klargjør bedriften for salg. Start med å "rydde" i regnskapene og formalia

6 Bestem deg for hvilken rolle rådgiver skal ha. Vi du selge selv (og kjøpe en gjør det selv pakke) eller bruke rådgiver som gjør mesteparten av jobben.

7 Når du velger rådgiver, vær nøye med å velge den bedriftsmegler / M&A rådgiver som er passer for deg og din bedrift.

8 Lag en liste over potensielle kjøpere som vil ha synergiverdi ved oppkjøp

Reduser risikoen for kjøper

10 Sikre konfidensialitet

Hvilke type bedriftseier er du??

Hvilken type Bedriftseier er du? I de fleste eierledede bedrifter en bedriften en refleksjon av majoritetseier.

Ta testen - den tar bare 1 minutt.

Skal du selge firmaet kan testen gi deg innspill på hva du må fokusere før salget. Vær spesielt oppmerksom på at en bedrifts som i stor grad er avhengig av eieren ofte har en lavere salgsverdi.

Skal du drive videre en stund til, vil testen kunne gi deg økt selvinnsikt som eierleder.

Forskning viser at det er 4 ulike typer bedriftseiere. Ved å ta testen får du økt forståelse av din rolle som bedriftseier og hvordan du kan videreutvikle bedriften.

© 2024, OWNomics AS