Verdivurdering bedrift – Ownomics | Ring oss 9173-1089

Verdivurdering bedrift

verdivurdering

- velg ett av 3 alternativer​

Før du bestiller verdivurdering:

  • Hva er formålet med verdivurderingen? Eksempler på dette kan være kjøp, salg av virksomhet, generasjonsskifte, emisjoner, fusjoner, fisjoner, nedskrivninger, bo-oppdeling, takseringssaker eller transaksjoner mellom nærstående. 
  • En verdivurdering er et nyttig verktøy for styre, eiere og ledere. Vi vil særlig fremheve økt bevissthet for hva som driver verdi og hva som reduserer verdien på bedriften.
  • Verdivurdering er ingen eksakt vitenskap. Virkelig verdi på en virksomhet eller eiendel bestemmes gjennom forhandlinger mellom kjøper og selger.
  • Det er hovedsaklig to ulike metoder for verdivurdering, nemlig inntjeningsbaserte og balansebaserte. Førstnevnte tar utgangspunkt i fremtidig inntjening, mens sistnevnte tar utgangspunkt i akkumulerte verdier i regnskapet. Et eksempel på bruk av balansebasert metode er ved verdivurdering av et eiendomsselskap. Verdien beregnes da ved å ta utgangspunkt i bokført eiendomsverdi, verdijustere denne og trekke fra gjelden. Et eksempel på anvendelse av inntjeningsbasert verdivurderingsmetode, kan være verdsettelse av en vekstbedrift.
  • Vanlige feil ved verdivurderinger er uklart formål/forutsetningene for verdsettelsen, å tillegge egne synspunkter for høy verdi, for høye inntjeningsestimater for fremtiden, feil avkastningskrav samt endel finanstekniske utfordringer. 

tilbud

STANDARD VERDIVURDERING

Verdivurdering basert på historiske tall

  • Du har muligheten til å komme med tilleggsinformasjon som er relevant for verdsettelsen. Verdivurderingen tar utgangspunkt i opptil siste ti års regnskap, og lager en prognose for resultatene syv år frem i tid. Du får oversikt over relevante nøkkeltall, en benchmark mot egen bransje.

NÅ: kr 6 900,-

Alle priser er ex mva

VERDIVURDERING DYBDEANALYSE 

Spesialtilpasset verdivurdering med analyse av bedriftens sterke og svake sider

  • Verdivurderingen starter med en workshop hvor det bygges en skreddersydd finansiell modell for verdivurdering av bedriften. Spesialister arbeider videre med modellen og presenteres i en workshop nr 2. Du vil får økt forståelse for hvordan du skal videreutvikle verdien av din bedrift. Ta kontakt for en gjennomgang av hva dette arbeidet og denne rapporten består av.

NÅ: kr 48 500,-

Alle priser er ex mva

EIERCOACHING VERDIUTVIKLING

Hvordan videreutvikle selskapsverdien

  • Coaching og samtaler om hva som driver verdi og hva som reduserer verdien på bedriften. 6 timer coaching. Dette kan eventuelt også organiseres som en workshop


kr 10 500,-

Alle priser er ex mva

Fyll inn skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg om kort tid!

Del gjerne