Hva er bedriften verdt?

Uavhengig, profesjonell verdivurdering 

Bestill en verdivurderigsrapport i dag - hos oss kan du velge mellom tre forskjellige rapportert avhengig av hva du skal bruke den til.

OWNomics

NÅR TRENGER DU VERDSETTELSE AV FIRMA?

 • Emisjon, fusjon og fisjon
 • Aksjetransaksjoner
 • Generasjonsskifte
 • Salg av virksomhet
 • Kjøp av virksomhet
 • Diskusjoner i styre, mellom eiere og i ledergruppe
 • Strategisk verdiutvikling av selskapet  - bli bevisst på hva som øker verdi og hva som dreper verdi
 • Benchmark mot bransjen
 • Samtaler med bank og samarbeidspartnere

Enkel verdivurdering

9 700

Passer for deg som trenger en enkel statusrapport for bedriftens verdi til interne formål som generasjonsskifte og transaksjoner med ansatte og mellom eiere.

Altså for aktører som kjenner selskapet. Sammenligning med tilsvarende bedrifter er på et overordnet nivå - basert på NACE kode.

 • Basert på offisiell informasjon fra Regnskapsregisteret,   regnskapstall og bransje. I tillegg budsjetter fra klient. 
 • Forutsetning er at selskapet har minimun 2 års drift.
 • Verdivurderingsmetode som benyttes er DCF

INTERNASJONAL STANDARD (KORTVERSJON)

39 700

Passer for deg som trenger en verdivurdering for transaksjoner mellom aktørene der ikke alle  kjenner selskapet.

Verdivurderingen inkluderer Prising er basert på børsnoterte selskaper og M&A transaksjoner for sammenlignbare selskaper. Informasjonen hentes fra internasjonale databaser.

 • Verdien prises iht. historiske tall, budsjetter, gjennomførte unoterte internasjonale M&A transaksjoner samt prising av sammenlingbare børsnoterte selskaper. 
 • Rapporten leveres på engelsk i pdf format. Rapporten er på ca. 15 slides med fokus på prising av sammenliknbare internasjonale gjennomførte transaksjoner. 
 • Her benyttes flere verdivurderingsmetoder, bl a  DCF, multipler, sammenlignbare transaksjoner.

INTERNASJONAL STANDARD (Dypdeanalyse)

Etter avtale

Passer for deg som trenger en verdivurdering med en grundig og robust analyse av både markedspotensial og -risiko.  Dette er spesielt relevant for internasjonale investorer i startups.

Grundige analyser og sannsynliggjøring av fremtidig inntjening er en forutsetning for å henvende seg til profesjonelle investorer.  

Prising er basert på børsnoterte selskaper og M&A transaksjoner for sammenlignbare selskaper. Informasjonen hentes fra internasjonale databaser.

 • Rapporten leveres på engelsk i pdf format. Rapporten er på ca. 50 sider

Geir Samdal har jobbet med eierskifter de siste 15 årene. Han bistår bedriftseiere som skal selge sin bedrift. Før dette jobbet han 15 år i ulike banker. Han er utdannet siv.øk fra BI/Universität Mannheim og MSc fra Stirling University.

Kari Bærvahr har lang erfaring som eier og CFO. De siste 5 årene har hun jobbet med eierskifter i bedrifter. Hun er utdannet siv. øk fra BI og sertifisert NLP Coach.

Hva eiere sier om oss: 

HILDE OG Harald Støre

tidligere eier av industribedrift

Vi hadde ikke klart oss gjennom salgsprosessen uten dere!

Kari og Geir har loset oss vel gjennom hele salgsprosessen. De skaffet oss 5 bud, og på tross av Covid og diverse utfordringer - endte vi med en løsning vi er godt fornøyd med.

dag Ø rolfsen

Eier Oslo Sportslager

Alt om finansiering og eierskap på ett sted

Geir har gitt uvurdelig støtte til meg i prosessen med utkjøp av alle eierne i Oslo Sportslager. Han strukturert finansieringen på en optimal måte - både risikomessig og egenkapitalmessig.

DANIEL BECK

Founding Partner
Anbudstorget

OWNomics sa: Ikke selg til den prisen!

Vi fikk et bud på selskapet. Og vi ble frarådet å selge på den prisen. Jeg solgte noen år senere for 3,5 ganger høyere pris.


OWNomics ASNO 919745630 MVA© OWNomics 2024- Kontakt: geir@ownomics.com - Mobil:9173 1089